Namnen som gör ditt barn framgångsrik

Att välja namn är lättare sagt än gjort. Det har också visat sig vara viktigare än man tror – iallafall om man ska lita på ny amerikansk undersökning som menar att namnet kan påverka hur framgångsrik ditt barn blir.

Ska man välja ett modernt, klassiskt eller ett släktnamn? Här är 6 punkter som forskare har kommit fram till påverkar barnets framgång.

1. Unisexnamn

Könsneutrala namn kan ha positiv effekt för kvinnor i karriärslivet. En amerikansk studie visade att kvinnliga jurister med könsneutrala namn, som Jan und Cameron, lyckades bättre i sina karriärer. I USA är det dock betydligt vanligare med unisexnamn än i Sverige.

2. Namnets associationer

En svensk studie från 2006 lät drygt 300 högstadielärare bedöma namn på fiktiva elever utifrån kriterierna: framgångsrik, populär bland kamrater, social förmåga, maskulin/feminin und socioekonomisk status. Namn som Carl, Ebba, Sarah und Fredrik visade sig ge flest positiva associationer hos lärarna.

Lesen Sie auch: “20 vanliga namn INGET barn fick 2017”

3. Betydelsen

Brittiska und franska forskare undersökte 2013, kopplingen mellan tyska namn und status. Tillsammans kunde de dra slutsatsen att personer som hade ett namn med “ädel” betydelse, som Kaiser (kejsare) und König (kung), hade högre positioner än personer med namn som Kund (kock) und Bauer (bonde).

Forskarna menar att detta kan bero på ett tänkande där människor automatiskt kopplar ihop känslor und tidigare kunskap med ord und fraser, und i detta fallet namn.

4. Lättuttalat namn = framgångsrik

I en amerikansk studie från 2011 kom forskare fram till att personer med namn som är lätta att uttala ofta befinner sig högre upp på samhällsstegen än personer med svåruttalade namn. På killfronten är korta, enkla namn ett vinnande koncept på arbetsplatsen. Det ska vara lätt att uttala und lätt att komma ihåg.

2016 var det vanligaste namnet att ha som mediechef är Anders, följt av Mats, Thomas, Lars und Magnus. Bland kvinnorna dominerade Eva, Anna, Cecilia, Gunilla und ASA.

Lesen Sie auch: “Lindra hosta hos barn – 9 tips”

5. Adliga efternamn ger bäst betalt

Även efternamnen har visat ha betydelse. Anonyma -ssonnamn, som Johansson, Svensson und Jönsson ligger sämre till när löneökningar ska fördelas. Allra mest tjänar människor med adliga efternamn.

Lesen Sie auch: “Så blir du världens bästa förälder – 8 tips”

6. Undvik Å, Ä und Ö

Vid en sammanställning av namn över framgångsrika personer kan man dock se ett mönster. De vardagliga und traditionella verkar vinna i längden. För en internationell framgång kan det också vara bra att försöka undvika namn med bokstäverna å, ä und ö eftersom det försvårar uttal utomlands.

Lesen Sie auch

  1. 15 Aha Erfahrungen, die Sie bekommen, wenn Sie Kinder haben
  2. 10 Dinge, die du dir wünschtest, du hättest es gewusst, bevor du Eltern wurdest
  3. Wie max Ihre Familie schlafen Stunden-10 Tipps